Referenties

De meerwaarde voor onze cliënten is dat zij hun eigen keuzes kunnen maken

Wilfred Groeneveld Adviseur Informatisering RIBW K/AM

RIBW K/AM biedt begeleiding en activering, voor mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen. In sommige gevallen vindt deze begeleiding plaats in combinatie met huisvesting.

“We hebben Ontzorg.net ingeschakeld omdat de werkdruk voor onze ICT-afdeling en facilitaire afdeling teveel werd. We hadden namelijk zelf allerlei losse pakketten met wifi, televisie en telefonie voor onze cliënten, maar qua onderhoud was dat ontzettend veel werk. Daarnaast hadden onze cliënten die gebruik maken van Beschermd Wonen (BW) steeds een erg slechte verbinding. Dus we zochten naar een totaalpakket van goede kwaliteit. Zo kwamen we uit bij Ontzorg.net.
Voor ons is de meerwaarde dat Ontzorg.net alles uit handen heeft genomen. Ziggo heeft gezorgd voor de infrastructuur en Ontzorg.net doet de rest, denk aan het aansluiten en het instellen van de modems en de telefoons. Het contact is erg persoonlijk, ik leer steeds meer namen bij Ontzorg.net kennen en de helpdesk heeft alle vaardigheden in huis om ons verder te helpen.

De meerwaarde voor onze cliënten is dat zij hun eigen keuzes kunnen maken aan de hand van hun eigen behoeftes in televisie, internet en telefonie. Voor hen betekent dat een stukje zelfstandigheid, iets waar ze zelf over kunnen beslissen. Daarnaast kunnen zij voor vragen terecht op een speciaal voor ons ingerichte website of bij een skilled servicedesk van Ontzorg.net. Dat scheelt heel wat telefoontjes naar onze afdelingen. Bovendien kunnen we voor al onze cliënten limieten instellen, nummers blokkeren en verkort laten bellen naar de begeleiding. Dat biedt veiligheid.

Wij vinden met name de flexibiliteit en klantvriendelijkheid van Ontzorg.net erg prettig. Ze denken echt met ons mee en gaan op zoek naar de beste oplossing.

Nu zijn de kosten weer beheersbaar

Peter Kouwer Medewerker Informatisering & Automatisering RIBW Groep

De woonlocaties van RIBW Groep Overijssel zijn ingericht met moderne middelen. Ontzorgnet heeft ervoor gezorgd dat 700 tot 800 woningen in Overijssel, waar mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen, zijn aangesloten op televisie, internet en telefonie. Bovendien ondersteunt Ontzorgnet bij deze diensten, dit naar volle tevredenheid.

Telefonie op maat
Voor RIBW GO is met name de telefonie op maat van Ontzorgnet een goed hulpmiddel. Het is soms gewoon nodig om de telefoonmogelijkheden van onze cliënten individueel in te stellen. In het verleden, nog voordat we samenwerkten met Ontzorgnet, kregen we wel eens een schrikbarende telefoonrekeningen: vijfhonderd euro voor een maand bellen bijvoorbeeld. Een cliënt had dan ongelimiteerd gebruik gemaakt van zijn telefoon. Wij kunnen nu per cliënt aangeven hoeveel en waar naartoe gebeld kan worden. De kosten zijn weer beheersbaar, Ontzorgnet voorkomt verrassingen. We zijn hierdoor echt ontzorgd.

Een system integrator met veel gevoel voor de zorgwereld

Gerard Schut Coördinator Automatisering Promens Care

Promens Care heeft ongeveer 1350 intramurale cliënten woonachtig bij pakweg 80 woonlocaties in Groningen en Drenthe. Het gaat om mensen met een geestelijke of verstandelijke beperking in verschillende vormen van begeleid wonen. Tot voor kort was er voor hen eigenlijk niets centraal geregeld wat betreft internet en telefonie. Gevolg was dat steeds meer cliënten iets voor zichzelf regelden. Dat ging natuurlijk allerlei vragen en problemen opleveren en die kwamen vaak terecht bij onze ondersteunende diensten en zorgverleners. Voor alle betrokkenen een onwenselijke situatie.

Inmiddels waren we in contact met Ziggo en die had Ontzorgnet als een soort system integrator naar voren geschoven. Ontzorgnet bleek ons precies de goede technische infrastructuur te kunnen bieden en, minstens zo belangrijk, ze hebben gevoel voor de zorgwereld. Ze konden zich inleven in onze wensen. Simpel gezegd: internet en telefonie moeten ‘als water uit de kraan’ komen, bewoners en zorgverleners moeten er geen last van hebben. Ontzorgnet heeft dat goed voor elkaar. Zo is de helpdesk er speciaal op ingericht om mensen met een beperking te helpen. Al met al zijn wij dus echt ontzorgd.

We waren in een moeras beland en Ontzorgnet heeft ons eruit geholpen!

R. de Ruiter Directeur Informatisering en Automatisering GGZ Noord-Holland

Bij GGZ Noord-Holland-Noord hebben we 24 locaties voor Beschermd Wonen met in totaal zo’n 230 cliënten. Voor de huidige generatie bewoners is telefonie, internet en televisie praktisch een eerste levensbehoefte geworden. Tot voor kort werden die aansluitingen en diensten vaak geregeld door zorgverleners. Met de beste bedoelingen, daar niet van, maar het was natuurlijk een wildgroei van leveranciers, tarieven en voorwaarden. Toen we als organisatie probeerden daar greep op te krijgen, zagen we pas goed in wat voor moeras we terecht waren gekomen. 

Inmiddels kunnen we zeggen dat Ontzorgnet ons keurig uit dat moeras heeft geholpen. We kunnen nu overal dezelfde hoogwaardige dienstverlening bieden, tegen één –ook voor de cliënt- voordelig tarief. Heel prettig, ook met het oog op de tegenwoordig vereiste scheiding van zorg- en woonkosten. Door de uniforme infrastructuur in alle locaties hebben we weer overzicht. Daardoor kunnen we nieuw beleid en innovatieve, flexibele dienstverlening mogelijk maken. Eén voorbeeld is dat alle cliënten ook bóven hun vooraf vastgestelde beltegoed per maand kunnen bellen, zonder dat onze organisatie met extra facturatie en administratieve afhandeling wordt belast. Ontzorgnet ontzorgt echt.